Privacy verklaring

  • 4 locaties
  • Plezier staat voorop
  • Liefde voor dans
  • Persoonlijke aandacht
  • Maatschappelijk betrokken

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Dansstudio Soof’it kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Dansstudio Soof’it, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een aanmeldformulier op de website -of per mail aan Dansstudio Soof’it verstrekt. Dansstudio Soof’it kan de volgende persoonsgegevens verwerken: 

– Uw voor- en achternaam
– De voor- en achternaam van de leerling
– De geboortedatum (en eventueel schoolklas) van de leerling
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw bankgegevens (rekeningnummer & naam rekeninghouder)
– Beeldmateriaal lessen/ evenementen  

Waarom Dansstudio Soof’it gegevens nodig heeft

Dansstudio Soof’it verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch en/of schriftelijk contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt of als wij dit nodig vinden om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren. Daarnaast kan Dansstudio Soof’it uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst zoals onder andere het afhandelen van de betaling. Het beeldmateriaal kan worden vastgelegd als naslagwerk voor leerlingen, als artistiek proces of als promotiemateriaal. Hiervoor wordt bij inschrijving toestemming gevraagd. 

Hoe lang Dansstudio Soof’it gegevens bewaard

Dansstudio Soof’it bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. 

Delen met anderen

Dansstudio Soof’it verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Voorbeelden van derden zijn: het docententeam, boekhoudprogramma, accountant en de belastingdienst. Dansstudio Soof’it is niet aansprakelijk voor beeldmateriaal gemaakt, gedeeld of gepubliceerd door cursisten zelf of derden. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dansstudiosoofit.nl. Dansstudio Soof’it zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Daarbij behoudt Dansstudio Soof’it zich het recht voor dit privacy beleid te wijzigen. Via onze website wordt het actueel geldende privacy beleid weergegeven. 

Beveiligen 

Dansstudio Soof’it neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Dansstudio Soof’it verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Dansstudio Soof’it op via info@dansstudiosoofit.nl. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Dansstudio Soof’it is als volgt te bereiken:

Postadres: Prins Clausweg 97, LeidenVestigingsadres: Prins Clausweg 97, Leiden
Telefoon: 06-55804441E-mailadres: info@dansstudiosoofit.nl 

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 59007478

Proefles aanvragen

Het is altijd mogelijk om één proefles per dansstijl te volgen. Besluit u na de proefles niet door te gaan dan zijn er geen kosten aan de proefles verbonden. Wij horen na het volgen van een proefles graag of u de les wilt vervolgen. Veel plezier alvast!

Proefles aanvragen

Proefles aanvragen